Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

 

Konsernet St. Hallvard Holding AS med datterselskapene Huseby Gård AS og Huseby Gård DA (omtales samlet som Huseby Gård) er underlagt loven.

Ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en viktig del av bærekraftsarbeidet i Huseby Gård.

 

Huseby Gård har forankret ansvarlighet i virksomheten. En offentliggjort redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er publisert her: Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

 

På skriftlig anmodning har enhver rett til informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Informasjonsforespørsler om Huseby Gårds arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til hans-albert@husebygaard.no.

Ønsker du bestille eller har du spørsmål, send oss en mail eller ta kontakt på telefon

Hans-Albert Huseby 90 78 65 45 Amund Huseby 91 36 62 84 Kontor 32 84 61 22

Du er hjertlig velkommen
til å kontakte oss!

Huseby Gård
St. Hallvardsvei 34, 3414 Lierstranda, Norway
husebygaard@husebygaard.no